Cuma
Yağışlı
3°C | 8°C
Cumartesi
Az Bulutlu
2°C | 11°C
Pazar
Az Bulutlu
3°C | 12°C

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

İLAN

İlan Tarihi

15.07.2017

İlan No

2017/1

İlanın Konusu

Büyükköy (Rize) İmar Planı Onama İşleri


Yüklenici NAS Şehircilik Tasarım Ofisi tarafından düzenlenen Rize ili, Büyükköy Belediyesine ait İlave+Revizyon İmar Planları Belediye Meclisimizin 06.01.2017 tarih ve 01 sayılı kararı doğrultusunda İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak 19.06.2017 tarih, 44812147-202.06-E.16493 sayılı yazı ile belediyemize gönderilmiştir.

Belediye Meclisimizin 07.07.2017 tarihli meclis toplantısında incelenen; 8 paftadan oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 38 paftadan oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca onaylanmasına 07.07.2017 tarih, 2017/9 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları 15.07.2017 tarihinden 15.08.2017 tarihine kadar Büyükköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ilgililerin görüşlerine sunulmuş olup; planlar hakkındaki itiraz ve talepler ilan sürecinde belediyemiz Fen İşleri Birimine yazılı olarak yapılabilecektir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20 nci maddeleri gereğince tüm halkımıza ilanen duyrulur. 15.07.2017

Copyrigt © 2017 Site Yönetimi - Büyükköy Belediyesi