|


|


|

Nikah İşlemleri

     Nikah İşlemleri

T.C.
BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EVLENDİRME MEMURLUĞU

  

EVLENECEK BAY VE BAYAN İÇİN GEREKLİ BELGELER

   1-    Nüfus Cüzdanı Aslı  : (Nüfus Cüzdanı, T.C.No’lu, Resimli, Soğuk Damgalı olmalıdır. Nüfus Cüzdanları  Dışında Ki  Kimlikler Yasa Gereğince Kabul Edilmemektedir.) 

2-    Evlilik İçin Sağlık Raporu:  Aile Sağlık Hekiminizden alınan  (raporlar imzalı ve kaşeli olmalıdır.) 

NOT : EVLENME  SAĞLIK  RAPORUNDA AYRICA  “AKDENİZ  ANEMİSİ TARAMASI YAPILMIŞTIR”  YAZISI AİLE HEKİMİ TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR. 

3-    Dört (4)  Adet Vesikalık Fotoğraf : (Son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş olacak, fotokopi fotoğraflar kabul edilmez. Bayanlarda alın ve çene açık olmak kaydıyla başörtülü fotoğraf kabul edilir. Üniformalı fotoğraf kabul edilmez.) 

4-    Evlenecek çiftler ilgili Nüfus Müdürlüklerine birlikte müracaat ederek alacakları Evlenme Ehliyet Belgelerini almaları ve bu belgeyi nikah işlemini yapacak belediyeye ibraz etmeleri zorunludur. 

NOT : Yukarıda belirtilen dışında başka bir evrak istenmeyecektir. Büyükköy Belediyesi evlendirme memurluğuna müracaat edilebilmesi için çiftlerden  birinin BÜYÜKKÖY sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. 

YABANCI EVLİLİK İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

Tel: 0464 545 3004 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 

MÜRACATTA ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1-    Müracaat saatleri hafta içi her gün 08:30 – 12:00 ve 13:00 – 16:00 saatleri arası olup, bay ve bayan birlikte müracaat etmeleri zorunludur.

2-    Büyükköy dışında oturup da Büyükköy Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Nikah kıydırmak isteyen çift, ikamet ettikleri belediye evlendirme memurluğundan izin belgesi almaları gerekmektedir.

3-    Müracaat evraklarında silinti, kazıntı olmamalı eksik evraklarla müracaat kabul edilmeyecek ve nikah tarihi verilmeyecektir

4-    Evrakların geçerlilik süresi 6 (altı) aydır, dolayısı ile başvuru tarihi ile nikah tarihi arasında en fazla 6 ay olabilir.

5-    Müracaat evraklarındaki kişiye ait tüm bilgiler bire bir aynı olmalı, medeni hali boşanmış veya dul olanların nüfus cüzdanlarında halen evli yazıyor ise nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir.

6-    a) 18 yaşını dolduranlar kendi iradeleri ile;

b) 17 yaşını dolduranlar anne baba izni ile;

c) 16 yaşını dolduranlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

7-    Bayanlar boşandıkları tarihin nüfus kütüğüne tescil edilmesinden 300 gün sonra evlenebilirler. Ancak bu süreyi beklemek istemeyenler mahkeme kararı ile evlenebilirler.

8-    Nikah ücreti müracaat esnasında tahsil edilir.

9-    Nikah iptali yapacak olanlar, nikah tarihinden 1 HAFTA önce  bildirmeleri gerekmektedir, aksi takdirde ücret iadesi yapılmayacaktır. 


MÜRACAAT ADRESİ 
BÜYÜKKÖY BELEDİYESİ