|


|


|

2022 Yılı Mahalli İdareler Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

2022 Yılı Mahalli İdareler Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAHALLİ İDARELER PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI

 Yazılı Sınav Tarihi / Saati     :    21.08.2022 – 10.00

Sözlü Sınav Tarihi / Saati      :    13.09.202209.15

 

S.N

Kadro Yeri

Fiili Görev Yeri

Ad

Soyadı

Başvurulan

Kadro

Yazılı ve Sözlü Sınav Aritmetik Puanı

Durumu

Başarı Sıralaması

1

Büyükköy Belediye Başkanlığı

Büyükköy Belediye Başkanlığı

Kenan

OKUR

Yazı İşleri Müdürü

78,2

Başarılı

1

  

Yukarıda listede adı geçen personel, girmiş olduğu yazılı ve sözlü sınavlarda başarı göstererek Büyükköy Belediye Başkanlığı bünyesinde boş pozisyonda bulunan 1 inci derecedeki Yazı İşleri Müdürü kadrosuna atanma hakkını kazanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili sınav kuruluna dilekçe vererek itiraz edebilir. İtiraz olmaması halinde bu süre sonunda başarı listesinin kesinleşecektir.

  

13.09.2022

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI