|


|


|

Akpınar Köyünde Yapılacak Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması

Akpınar Köyünde Yapılacak Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması

        T.C. Orman Genel Müdürlüğü Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü 186 No’lu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 16.03.2020 tarihli, E.588044 sayılı yazıları ile; Akpınar Köyünde 05 Nisan 2020 tarihinden sonra; 6831 sayılı Orman Kanununa göre Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması çalışmalarına başlanılacağı bildirilmiştir.

        Söz konusu ormanların içinde veya bitişiğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanuni temsilcilerinin veya vekillerinin çalışmalar sırasında her nev'i belgelerle birlikte hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama çalışmalarına yokluklarında devam edileceği, 6831 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.