|


|


|

Belediyemize Ait Taşınmazın İhale İle Kiraya Verilmesi

Belediyemize Ait Taşınmazın İhale İle Kiraya Verilmesi

İ  L  A  N

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.         Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çaycılar Mahallesi Ş. Vedat Dilmaç Caddesi Ada: 175, Parsel: 2 de bulunan 142,78 m2 arazi açık artırma suretiyle 10 Yıl süreyle kiraya verilecektir.

2.         İhale 01.03.2022 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümen Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İştirak olmaması halinde ihale 08.03.2022 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yeniden yapılacaktır.

             Aylık kira bedeli ve teminatı;

             Arsanın aylık kira bedeli 150 (Yüzelli) ₺  olup bu miktarın 10 yıllık tutarı olan 18.000 (Onsekizbin) ₺ dir. İhale geçici teminatı (% 3)  540 (Beşyüzkırk) ₺ dir.

3.         Geçici teminatlar iştirakçiler tarafından Belediyemizin Ziraat Bankası Çayeli Şubesindeki IBAN: TR46 0001 0003 4232 0403 4450 01 nolu hesaba yatırıp dekontu ile kimlik belgesi ile yerleşim belgelerini ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri zorunludur.

4.         Kira Şartnamesi mesai gün ve saatleri dâhilinde Belediyemizde görülebilir.

5.         Taliplilerin yukarıda belirlenen gün ve saatte adı geçen komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 22/02/2022