|


|


|

Derecik, Gürgenli ve Yıldızeli Köylerinde Yapılacak 2/B Uygulaması

Derecik, Gürgenli ve Yıldızeli Köylerinde Yapılacak 2/B Uygulaması

T.C. Orman Genel Müdürlüğü Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü 189 No’lu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 21.02.2020 tarihli, E.388467 sayılı yazıları ile; Derecik, Gürgenli ve Yıldızeli Köylerinde 23 Mart 2020 tarihinden sonra; 6831 sayılı Orman Kanununa göre Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması çalışmalarına başlanılacağı bildirilmiştir.

Söz konusu ormanların içinde veya bitişiğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanuni temsilcilerinin veya vekillerinin çalışmalar sırasında her nev'i belgelerle birlikte hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde 2/B Uygulama çalışmalarına yokluklarında devam edileceği, 6831 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.