|


|


|

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğünden Koruyucu Tedbirler Kamu Spotu

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğünden Koruyucu Tedbirler Kamu Spotu
Koruyucu Tedbirler "Kamu Spotu"

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğu içerisinde bulunan yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşaa edilen; baraj, gölet, regülatör, kanal, dere ve akarsular ile HES kanalları, sel kapanı, sulama kanalı, kum ocağı sahalarında biriken göletlere, drenaj ya da taşkından korunma tesislerine hava sıcaklıklarına bağlı olarak yüzmek, serinlemek, balık tutmak gibi amaçlarla girilmesinin can ve mal kayıplarına sebep olabileceği ve buralara girmenin önlenebilmesi adına toplumsal bilincin oluşturulması maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak bazı ulusal kanallarda da yayımlanmış olan "Kamu Spotu" ekte yer almaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.