|


|


|

İmar Barışı

 İmar Barışı

e-Devlet Kapısı Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru esnasında izlenecek adımlar aşağıdaki videoda anlatılmaktadır.


E-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

1)         E-devlet şifresi

2)         Geçerli bir cep telefonu numarası

3)         Geçerli bir e-posta adresi

4)         Beyan edilecek yapının adresi

5)         Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6)         Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m²)

7)         Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8)         Arsa! Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9)         Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²)

10)     Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11)     İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12)     Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

Son Başvuru Tarihi : 31.10.2018

Yapı Kayıt Bedeli Son Ödeme Tarihi : 31.12.2018  

Detaylı Bilgi İçin http://www.csb.gov.tr/ veya http://imarbarisi.csb.gov.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.