|


|


|

İmar Planı Değişikliği - Çaycılar Mahallesi 160 ada 4 ve 5 nolu parsel

İmar Planı Değişikliği -  Çaycılar Mahallesi 160 ada 4 ve 5 nolu parsel

 

İLAN


 

İlan Tarihi

04.10.2022

İlan No

2022/01

İlanın Konusu

İmar Planı Değişikliği


Yüklenici Gelişim Planlama tarafından düzenlenen;

Belediyemiz Çaycılar Mahallesinde İmar Planlarımız sınırında yer alan Nazım İmar Planında F-45-D-24-C (1/5000), Uygulama İmar Planında F-45-D-24-C-1-D (1/1000)  paftalarında yer alan 160 ada 4 ve 5 nolu parselin bulunduğu alan Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiştir.

Konu hakkında Belediye Meclisimizin 04.10.2022 tarihinde yapılan toplantısında söz konusu değişiklik planları incelenmiş; 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca planların onaylanmasına 04.10.2022 tarih, 2022/12 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları 10.10.2022 tarihinden 10.11.2022 tarihine kadar Büyükköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ilgililerin görüşlerine sunulmuştur. Planlar hakkındaki itiraz ve talepler ilan sürecinde belediyemiz Fen İşleri Birimine yazılı olarak yapılabilecektir. 

3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20 nci maddeleri gereğince tüm halkımıza ilanen duyrulur. 04.10.2022

  

 

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI