|


|


|

İmar Planı Değişikliği İlanı

İmar Planı Değişikliği İlanı

 

İLAN

İlan Tarihi

16.05.2018

İlan No

2018/2

İlanın Konusu

İmar Planı Değişikliği


 

Yüklenici NAS Şehircilik Tasarım Ofisi tarafından düzenlenen;

Belediyemiz Merkez Mahallesinde İmar Planlarımız sınırında yer alan Nazım İmar Planında F-45-24-d (1/5000), Uygulama İmar Planında F-45-24-d -2-c (1/1000)  paftalarında yer alan 106/1 nolu parsel sosyal tesis alanı olarak belirlenmiştir.

Beldemizde vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak üzere uzun zamandan beri yer araştırmaları yapılmaktadır. Tespit edilen yerlerde çeşitli ihtilaflar çıktığı nedenle ihtiyaç duyulan konutların yapımına uzun süredir başlanılamamıştır. Söz konusu konutlarının yapılabilmesi için yapılan yer arayışı çalışmalarımız sonucunda, yukarıda belirtilen planda sosyal tesis alanı olarak belirlenen yerde bu konutların yapımının uygun olduğu tespit edilmiş olup; Belediye Meclisimizin 04.05.2018 tarihinde yapılan toplantısında söz konusu değişiklik planları incelenmiş; 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca planların onaylanmasına 04.05.2018 tarih, 2018/09 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları 16.05.2018 tarihinden 16.06.2018 tarihine kadar Büyükköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ilgililerin görüşlerine sunulmuştur. Planlar hakkındaki itiraz ve talepler ilan sürecinde belediyemiz Fen İşleri Birimine yazılı olarak yapılabilecektir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20 nci maddeleri gereğince tüm halkımıza ilanen duyrulur. 16.05.2018

  

 

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI