|


|


|

Mahalli İdareler Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

Mahalli İdareler Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAHALLİ İDARELER PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI

 Yazılı Sınav Tarihi               :    06.10.2019

Sözlü Sınav Tarihi /Saati     :    28.01.2020 – 10.00 

S.N

Kadro Yeri

Fiili Görev Yeri

Ad

Soyadı

Başvurulan

Kadro

Yazılı Sınav Puanı

Sözlü Sınav Puanı

Sözlü Sınav Durumu

Aritmetik Ortalama

Başarı Sıralaması

1

Büyükköy Belediye Başkanlığı

Büyükköy Belediye Başkanlığı

Kenan

OKUR

ŞEF

85

98,4

Başarılı

91,7

1

  

Yukarıda listede adı geçen personel, girmiş olduğu yazılı ve sözlü sınavlarda başarı göstererek Büyükköy Belediye Başkanlığı bünyesinde boş pozisyonda bulunan 3 üncü derecedeki ŞEF kadrosuna atanma hakkını kazanmıştır. 

 

28.01.2020

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI