|


|


|

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayene Müracaatları Hakkında Duyuru

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayene Müracaatları Hakkında Duyuru

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENE MÜRACAATLARI HAKKINDA DUYURU

***(PERİYODİK MUAYENE İÇİN MÜRACAATLAR 29 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.)***

            3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre muayene edilerek damgalanması zorunlu olan ölçü ve ölçü aletlerinin, kamu yararına uygun olarak doğru ve ayarlı kullanımının sağlanması ile muayene ve damgalanması işlemleri Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından yürütülmektedir.

            - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri için;

            Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının için https://basvuruportal.tse.org.tr internet adresi sayfasından elektronik ortamda TSE’ ye müracaat edilecektir.

            - Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu tarafından muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri için;

            Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar hassas olmayan kütleler ile Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Rize ve Ardeşen Belediyeleri bünyelerinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilecektir.

            - Yetkili Muayene Servisleri tarafından muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri için;

            Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil olup) Grup Merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurluğu yetkisi dışındaki 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile 1. ve 2. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, ısı sayaçları ve egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları için periyodik muayene müracaatlarının Yetkili Muayene Servislerine (https://msurapor.sanayi.gov.tr) yapılması gerekmektedir.

            Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcıları hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15/c maddesi kapsamında “damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanmak” fiilinden dolayı her bir ölçü aleti için idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecektir. Bu nedenle, ilgililerin mağdur olmaması ve cezai durumla karşılaşmaması için; damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin 2024 yılı periyodik muayene müracaatlarını, 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir.

            Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.

 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü