|


|


|

Tarihçemiz

    Tarihçemiz

Büyükköy beldesindeki yerleşimin ne zaman oluşmaya başladığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Büyük olasılıkla yakınında bulunan Çayeli ilçesi ile aynı tarihi paylaştığı sanılmaktadır. Büyükköy Belediyesi kurulmadan önce köylerimiz Gündoğdu nahiyesine bağlı idi. Belde hüviyetine kavuşması ile Çayeli ilçesine bağlanmıştır.

Önceleri Derecik Köyü ile Altıntaş Mahallelerinin bulunduğu yerlerde küçük birer köy olarak kurulmuştur. Burada bulunan mezar taşlarını incelediğimiz zaman Büyükköy’de hayatın 1650 yıllarına kadar geriye gittiği görülmektedir. Büyükköy halkı Osmanlı İmparatorluğu hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethinden sonra buraya yerleştirilen Saka Türklerinden olduğu bilinmektedir. Özellikle Büyükköy Beldesi ve civar köylerde oturan kavimlerin içinde örf ve adet bakımından hiçbir ayrılık, dil, lehçe, ağız farklılığı bulunmamaktadır.